Reglementen, nota's en plannen

Zoals bij elke vereniging gebruikelijk is, heeft de Almere Bowls Club ook diverse reglementen. Wil je de reglementen lezen? Dan kun je hieronder verder doorklikken. Deze zijn in pdf-formaat. Je hebt Acrobat Reader nodig om ze te kunnen lezen.

De grootste klus dat het bestuur moest oppakken, volgens de beleidsnota, was het opstellen van een compleet nieuw Huishoudelijk Reglement (HR). De oude HR was zeer onvolledig en op diverse punten niet hanteerbaar. Door alle verbeterpunten en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe reglementen was het noodzakelijk het Huishoudelijk Reglement te vernieuwen. Eveneens zijn door een besluit op d eALV de statuten aangepast per 20 augustus 2007.

Statuten ABC 2021
De nieuwe statuten zijn per 10 november 2021 gewijzigd, conform besluit op de alv van 16 oktober 2021

Huishoudelijk Reglement (HR)
Het nieuwe huishoudelijk reglement is op de ALV van 29 januari 2015 gewijzigd.

Gedragsreglement
Sfeer en uitstraling is belangrijk voor een vereniging en daar hoort een correct gedrag ook bij. Derhalve is er een gedragsreglement opgesteld.

Wedstrijd-/Toernooireglement
Het wedstrijd-/toernooireglement is op de ALV van 1 maart 2006 vastgesteld.

Speelsessiereglement
Op de ALV van 1 maart is het speelsessiereglement vastgesteld. Hiermee is er voor iedereen duidelijkheid wat de regels tijdens een speelsessie of inloopsessie zijn.

Overige
Naast de reglementen kun je hier ook diverse plannen en nota's lezen die we in de afgelopen 1,5 jaar hebben gemaakt.

Beleidsnota
Op de alv van april 2004 is de beleidsnota vastgesteld.

Communicatieplan
In de beleidsnota is bepaald dat er een communicatieplan gemaakt zou worden. Het bestuur heeft deze in september 2005 vastgesteld. In het communicatieplan wordt weergegeven hoe, waar en door wie de communicatie verloopt. Bekrachtiging vindt plaats op de eertsvolgende alv.

Wervingsplan
Zoals we allemaal weten moeten wij ons extra inzetten om nieuwe leden te werven. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van de vereniging. Conform de beleidsnota is er een wervingsplan opgesteld met allerlei actiepunten.
Vele van deze actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd. Enkele worden nog gedaan. Wat altijd door blijft gaan is het verspreiden van folders en flyers. We zijn nu erg actief, samen met vele leden, om de verspreiding van de folders te realiseren. Dit blijft dus een continu proces. In Almere staan er inmiddels ca. 65.000 woningen. Tot en met september 2005 zijn er 3.500 folders verspreid en er is inmiddels een oplage van 5.000 stuks gedrukt.

Almere Bowls Club > De vereniging > Reglementen, nota's en plannen

v.2.110701 © 2004 - 2023 Almere Bowls Club - Niets op deze website mag zonder toestemming elders worden gebruikt.