Geschiedenis

De geschiedenis van ABC begint in 1992. Er is zoveel mogelijk getracht de juiste informatie te verzamelen. Mocht er toch nog iets ontbreken of onjuist zijn, dan horen we dat graag!

Initiatief.

In 1992 liep Jan Viezee met het idee rond om een bowlsvereniging in Almere op te richten. Jan Viezee, die in Kenia kennis had gemaakt met bowls, was weer teruggekeerd in Nederland. In september 1992 nam hij het initiatief en ging hij in Almere om zich heen kijken, informeerde her en der, nam contact op met de toenmalige koersbalspelers in Almere-haven. Hier ontmoette hij Hans en Cisca Schroevers. Jan Viezee was bezig om mensen bij elkaar te zoeken die ook een bowlsvereniging in Almere wilden. Al vrij snel ontmoette hij Simon Speets, die ook kennis had gemaakt met bowls en wel in AustraliŽ. Al snel kwam het tot een gesprek tussen Jan en Simon en samen besloten ze om er serieus werk van te maken. Er werd contact gezocht met de gemeente Almere. Vanaf dit moment waren Jan en Simon beide drukdoende om genoeg mensen te zoeken die een vereniging wilden oprichten.

Demonstratie

Er werd een mat opgetrommeld en werden er demonstraties gegeven. Mensen werden letterlijk meegesleurd naar beneden in ťťn van de eerste gebouwen in Almere haven, waar men ook een video kon bekijken over bowls.

Oprichting

De tijd was rijp en er waren voldoende belangstellenden om officieel een vereniging op te gaan richten. De voorbereidingen voor de oprichting waren in volle gang. Er moest heel veel werk worden verricht. Er werd een oprichtingsvergadering georganiseerd. Alle, inmiddels aangemelde, belangstellenden werden uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering van de Club. Deze vergadering vond plaats op 4 maart 1993.

De notariŽle akte passeerde in maart 1993 bij de notaris. De oprichting van de Almere Bowls Club was een feit!

Dagelijks bestuur

Er is een overzicht gemaakt van de bezetting vanaf 1993 van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris,penningmeester) vanaf de oprichting tot en met heden. Klik hier, dan kun je het overzicht bekijken.

Suggesties?

Het was een hele klus om alle informatie boven water te krijgen. Het kan dus zijn dat het niet helemaal volledig is.
We vragen dan ook aan de leden dat wanneer er iets ontbreekt, of niet geheel juist staat vermeld, dit even aan de webmaster door te geven.


Bouw Hal 2001

Na veel voorbereidende besprekingen en overleg met de stichting bsao en de gemeente Almere, begon in oktober 2001 de voorbereidende werkzaamheden van de bouw van de hal.

Op 16 november 2001 was de officiŽle start van de werkzaamheden en het startsein werd gegeven door wethouder Henk Smeeman van de gemeente Almere. Uiteraard waren de leden aanwezig en diverse genodigden uit Almere en natuurlijk de bowlswereld.

Ondanks de winter werd er stevig doorgewerkt. In het voorjaar zag je vorderingen duidelijk gestalte krijgen. In februari werd de opbouw zichtbaar en de vloer werd gelegd.

Opening bowlshal

Op 23 juni 2002 was het dan zover. De officiŽle opening van de hal.
Vele genodigde waren aanwezig om dit bij te wonen. Hiervoor was Ms King speciaal uitgenodigd en zij hield ook een toespraak.
Na de opening werd er door leden als eerste gespeeld op de nieuwe bowlsmat.

Bijna ondergang en de wederopbouw

In de zomer van 2003 leek ABC ten onder te gaan door allerlei problemen. Er is toen actie ondernomen om een analyse te maken van de vereniging. Niet alleen op financieel gebied, maar alle aspecten die bij een vereniging om de hoek komen kijken zijn belicht.

De analyse is vertaald naar een financieel verslag, inclusief begroting en meerjarenraming. Deze was nodig om de gemeente te overtuigen van de hulp die ABC nodig had.
De gemeente heeft de analyse en de begroting dermate goed gekwalificeerd, dat zij heeft besloten de vereniging voorlopig te steunen op zowel financieel gebied als op diverse andere terreinen. Afhankelijk van de bevindingen en de kwaliteit van het beleidsadvies zou het besluit van verdere steun volgen.

Werkgroep

Eind 2003 is er een werkgroep ingesteld bestaande uit Leen de Waart, Jan Reinders en Klaas Sportel. Deze leden hebben samen met Henk Jan Nijenhuis van Sportservice Flevoland een onderzoek gedaan en haar bevindingen op papier gezet. Naar aanleiding van deze bevindingen is er een beleidsadvies opgesteld, dat in februari 2004 door middel van een presentatie aan het bestuur is aangeboden op een speciaal belegde bijeenkomst voor de leden. Het bestuur heeft op de ALV van april 2004 de beleidsnota voorgelegd aan de leden en deze is door alle leden goedgekeurd.

Reglementen opgesteld

Hierin zijn ook de taakomschrijvingen en de organisatiestructuur vastgelegd. Op basis van de beleidsnota heeft de gemeente besloten de vereniging definitief te steunen. De actiepunten in de beleidsnota worden door het bestuur opgepakt en verder uitgewerkt.
In september 2004 is er een ledenwervingplan opgesteld, waarin allerlei mogelijkheden worden aangedragen om het ledenaantal te laten groeien. Diverse actie van eenvoudig en goedkoop tot meer arbeidsintensieve actie. Eerst worden de snel en eenvoudig uit te voeren acties opgepakt en op termijn de rest.

Uitvoering beleidsnota

In 2005 zijn alle actiepunten uit het beleidsnota opgepakt en uitgevoerd.
Belangrijke punten zijn een gedragsreglement en een wedstrijd-toernooireglement.
Daarnaast is het besluit op de alv van 23 februari inzake de verplichte bardienst vertaald in een Reglement verplichte bardienst.
In juli 2005 is er een speelsessiereglement en in september 2005 het communicatieplan vastgesteld.

Resultaat

Al die maatregelen en het harde werken van het bestuur heeft geresulteerd in een betere sfeer en onderlinge verhoudingen.
Belangrijk resultaat was de groei van het ledenaantal met 21 leden in 2005.

Definitief einde bowlshal

De sluiting van de bowlshal is inmiddels realiteit. De gemeente stopte de subsidie per 1 juli 2011 en vanaf dat moment kunnen we geen gebruik meer maken van de bowlshal.
Vanaf 6 september 2011 spelen we weer in de sporthal waar de vereniging ooit is begonnen, namelijk in Almere Haven. Daar hebben we ruimte voor drie matten. We spelen twee sessies op de dinsdagavond. De eerste sessie is van 19.30 - 21.00 uur rn de tweede sessies is van 9.00 uur - 22.30 uur.

De schouders eronder

Omdat er overdag geen speelsessie mogelijk was in de sporthal, hebben veel dagleden opgezegd. De vereniging heeft daardoor nog weinig leden over.
De voorzitter heeft voorgesteld om een werkgroep te vormen om de vereniging weer te laten groeien. Die werkgroep is vastgesteld op de ALV van januari 2012. De werkgroep is zeer voortvarend gestart en de voorstellen zijn zeer positief ontvangen. Op woensdag 11 april heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd waar de werkgroep alle plannen en ideeŽn heeft gepresenteerd.
Vanaf die datum zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de uitvoering van alle plannen en besluiten.

flyer

Topsportcentrum

Vanwege de nieuw te bouwen sporthal in Almere-haven moest de vereniging voor drie jaren uitwijken naar het Topsportcentrum.

Nieuwe hal Almere-haven

Eind 2018 was de nieuwe sporthal gereed en zijn we weer teruggekeerd naar Almere-haven. Vanaf dat moment zin we ook weer druk bezig geweest met ledenwerving. Echter nieuwe leden werven blijft een moeilijk punt.

Almere Bowls Club > De vereniging > Geschiedenis

v.2.110701 © 2004 - 2023 Almere Bowls Club - Niets op deze website mag zonder toestemming elders worden gebruikt.