Bestuur

Het bestuur van de Almere Bowls Club bestaat uit zes leden en vergadert twaalf keer per jaar. Alle bestuursleden hebben één of twee commissies in hun portefeuille. Hiermee wordt getracht de communicatie tussen het bestuur en de commissies te optimaliseren.

Voorzitter
Jan Reinders
PR en externe contacten

Secretaris
Paul v.d. Vliet
Commissies: Ledenadministratie

Penningmeester
Saskia Schaft
Commissies: SC

Bestuurslid Algemene Zaken (BAZ)


Wedstrijdsecretaris
Esther de Groot
Commissie: WTC

Ondersteunend bestuurslid


Wilt u contact opnemen met een van de bestuursleden? U kunt dit doen door het contactformulier in et vullen.

 

Voor de laatste bestuursmededelingen klikt u in het menu onder "Nieuws/bestuursmededelingen" of via deze link

 

Almere Bowls Club > De vereniging > Organisatie > Bestuur

v.2.110701 © 2004 - 2023 Almere Bowls Club - Niets op deze website mag zonder toestemming elders worden gebruikt.